top of page

...Min Historie

" We are all living in cages with the door wide open."

 

En lang rejse fra det mørkeste mørke, hvor jeg har stået ansigt til ansigt med mine værste skyggesider og det jeg frygtede allermest. Nemlig at stå i min sandhed med mit autentiske selv helt uden facader ,forsvarsmekanismer og alle de mure jeg havde bygget op omkring mit hjerte for at beskytte mig selv. 

En rejse hvor jeg ved hjælp af shamanistiske ritualer og healing fik hentet alle mine tabte sjælestykker hjem igen.

 

En rejse hen imod forløsningen  af alle de blokeringer der forhindrede mig i at stå i mit eget smukke lys og intuitivt kunne handle på ALT det JEG mærkede var nødvendigt og vigtigt. 

Meget dukkede op på vejen og jeg fandt mig selv stå ansigt til ansigt med det allerstørste fortrængte traume og den ubærlige smerte der i 35 år havde skreget på at komme frem i lyset , blive udtrykt og ikke mindst rummet og healet.

 

Seksuelt overgreb fra min far var det traume jeg flygtede fra i alle de år. Et svigt så stort fra det menneske jeg skulle have haft allermest tillid til og følt mig elsket og passet på af.

 

Den smerte der gjorde jeg konstant gennem livet lod mine grænser overskride. At det var umuligt for mig at elske mig selv og at jeg heller ikke følte mig værdig til at blive elsket af andre. 

 

UELSKELIG var blevet mit ubevidste mantra. 

 

Hvilket resulterede i jeg udsendte en vibration og ubevidst manifestation der gjorde at jeg tiltrak alt det forkerte i mit liv .

 

Alt det jeg ikke ønskede og alt det der afholdt mig fra at få alt det jeg længtes efter og ikke mindst fortjente. 

 

Mest af alt KÆRLIGHEDEN  til mig selv og at kunne føle mig fri til at være og acceptere HELE mig med alt det jeg ER.

 

At kunne stå komplet ærligt og autentisk frem og dermed føle mig fuldstændig FRI. 

Fri til at leve mit sande livsformål. 

 

Fri til bare at være, lære og aflære alt det der ikke længere tjente mig.

 

Fri til at vågne op til tilstedeværelsen af mit iboende lys og dele det med verden . 

 

“You’ll see it when you believe it.“

 

...sagde Wayne Dyer og det er virkeligt sandt. 

 

Når vi tror på mirakler så viser de sig for os.

Når jeg ser tilbage på rejsen jeg har været på de seneste år er det et  mirakel i sig selv at jeg er nået derhen hvor jeg er idag. Det vildeste er at alle de skridt og valg jeg har truffet er udelukkende fra hjertet og udfra min intuition. Skridtene er taget uden logisk tænkning og mange af dem uden at kunne se hvor det ville føre hen, men blot ved at  følge de valg der føltes sande og  kunne mærkes i hjertet. Der var mange valg der var svære at træffe og med store konsekvenser så det krævede et kæmpe MOD at turde at gå min egen vej uanset den modstand jeg mødte fra omverdenen.

 Når vi åbner vores hjerter og overgiver os til det der er større end os selv og når vi connecter opadtil til den universelle kærlighed, så modtager vi hjælpen og bliver støttet og guidet selv gennem det værste mørke. 

 

Og når vi har forløst alt det der blokerer os i at være hvem vi virkelig er så har vi valget og muligheden for at vibrere med en frekvens der istedet tiltrækker alt det vi ønsker og drømmer om. 

 

Nu 10 år efter er jeg nået her hen  på rejsen … midt  i  friheden   , midt i mit autentiske liv og med den største indvendige ro og med fred i sjælen.

​"Even though your heart is on the left side ...it is always right"

Jeg har lært vigtigheden af at lytte til mit hjerte og min intuition. Jeg er overbevist om, at krop og sind hænger uløseligt sammen. Da jeg blev alvorligt syg for syv år siden mærkede jeg dette for alvor . Voldsomme allergiske reaktioner og kronisk angst opstod efter flere år med psykisk stress. Sammenhængen mellem vores tanker, sindsmæssige tilstand og kroppen blev her tydelig for mig. Jo mindre vi lever efter vores værdier og i samklang med hjertet jo mindre modstandsdygtige bliver vi i modgang. Når du ikke lytter til dit hjerte eller træffer beslutninger , der strider imod det. Når din hjerne vil et, men dit hjerte noget andet så opstår der en spænding og du kan få en følelse af at miste meningen med det du gør eller med livet.

Det mærkede jeg på egen krop, og i bestræbelserne på at leve efter egne værdier har jeg sluppet forventningerne om, at skulle passe ind i andres og samfundets normer. 

Når vi lytter til vores følelser kobler vi os op på vores indre visdom, og hjertet ved ALTID hvad der er godt eller skidt for os. Når vi lader vores hjerte navigere og træffer valg udfra det , så bliver vores liv mere meningsfyldt, kærlighedsfyldt,glædesfyldt og HELT.

"Even if it takes years to create your own wave, that`s still better than riding someone else`s."

Jeg er af den overbevisning, at det ikke handler om, hvilke udfordringer vi møder i livet. Men derimod vores evne til at reagere på omstændighederne. Muligheden for at vende enhver situation. Skabe resultater udfra de billeder, tanker og følelser vi bevidst vælger. Med rette fokus på ressourcer og positive fremtidsforestillinger kan vi frembringe positive nutidshandlinger.

Min historie blev min største læring. Mine personlige værdier blev den røde tråd, der kom til at give livet mening igen. Jeg har gennem de sidste mange år arbejdet med min egen personlige og spirituelle udvikling. Dette har givet mig så meget erfaring og mange værdifulde indsigter, og redskaber, Processer der har givet mig dyb visdom og erfaring som jeg nu brænder for at kunne give videre til dig. 

Ved at hæve bevidstheden kan vi ændre det indre syn. Dermed får vi nye ressourcer og handlemåder, der bringer os hen til det vi ønsker, istedet for at flygte fra det vi ikke ønsker. 

"Change... is the end result of all true learning"

The guided path to my healing...

 • ADHD Professionel Coach uddannelse hos Anders Rønnau 

 • Uddannet Forældretræner ved ADHD foreningen

 • Mindfullnesspractitioner ved Mindfullnessakademiet

 • Shadow Facilitator ved Pernille Melsted

 • Executive Spirit Coach ved Spirit Academy 

 • Spirit Guide ved Spirit Academy

 • VIP personlig frihed 1&2 ved Spirit Academy

 • Energetic Transformation Healer 

 • ReikiHealer

 • Holistisk Health Mentor ved Curra-me

 • Bodytranslation v. Camille Essther

 • Mindbration ManifestationsMaster ved Miella Ravenscroft

 • Master i ritualer ved Spirit Academy

 • Stemmens Kald ved Spirit Academy

 • Nordic Shamanic Circle ved Spirit Academy

 • Sjælsmentor Master i Ceremonier (opstart jan 2023) ved Spirit Academy

"By changing our stories anything becomes possible"


 

Igennem mine erfaringer blev jeg mere bevidst om min andel i de udfordringer der opstod i mit liv. Hvor stor en rolle jeg ubevidst spillede i det kaos jeg befandt mig i. Jeg opdagede vigtigheden  af at arbejde med min egen indre process og min historie. Jeg tog ansvar. Jeg var nødt til at turde stå i sårbarheden. Og at kunne give slip i alle facaderne. Jeg måtte finde modet til at møde alt i mig selv og starte forandringen inde i mig. Jeg startede på Shadow Facillitator uddannelsen. Alt det jeg ikke ville være måtte jeg tage ejerskab for. Favne mig selv, min historie og hele mig. Erkendelsen af ikke at være god nok eller føle mig elsket styrede mig ubevidst. Følelsen af at være en fiasko var ved at ødelægge mig indefra. Skyld, skam og fortrængning var ved at æde mig op. Jeg måtte dykke dybt ned i sårbarheden og finde styrken der. Bare være med det der var, uden bedømmelse og med fuld accept. Give plads til at mærke alt .


 

"When I understood and accepted my own darkness, I was consumed by my own light"


 

Jeg havde fået mig placeret  i offerrollen og i mange år var det både gavnligt og mageligt for mig. Jeg havde blot placeret mig i en rolle hvor jeg var handlingslammet. Jeg reagerede istedet for at agere.  Altsammen på grund af frygt for det,  jeg ikke ville være, eller opfattes som af andre. Skyggearbejdet hjalp mig til at acceptere disse modsatrettede kræfter, der havde ramt mig. Jeg fik øjnene op for ,at det ene ikke udelukker det andet, at der kan være plads til begge dele. Jeg lærte at rumme paradokserne i mig selv. 

"The magic you are looking for... is in the work you are avoiding.

Jeg er her for at bringe dig et særligt sted hen.

Jeg er her for at skabe healing og transformation.

Jeg er her for at åbne dit hjerte og finde hullet i din sjæl og sammen med dig at fylde det ud med kærlighed, lys og energi. 

At hjælpe dig med at finde ind til din sjæl, din livsgnist, essensen af det du er , selve din livsenergi.

Sammen finder vi den bagomliggende energetiske ubalance og genskaber et harmonisk og balanceret forhold til dig selv iog dine omgivelser igen.

Jeg taler til dig gennem hjertet og  har evnen til at skabe en dyb nærhed  og connection med dig fra mit eget autentiske ståsted. 

Jeg ser dit højeste potentiale og jeg ser hvad der forhindrer dig i at opnå det potentiale. Dernæst formår jeg at sætte en bevægelse igang og sætte skub i de forandringer der skal til for at opnå det i samarbejde med dig. 

Via min egen personlige  rejse, smerte og erfaring har jeg tilegnet mig en unik “gave” i at udvikle gennem  følelsesmæssige udfordringer og at kunne kigge på mørket og transformere det til lys. Når du tør kigge på dine skygger bliver du bevidst om hvordan du skaber kaos for dig selv med ubevidst manifestation og hvordan det kan vendes så du istedet manifesterer udfra dit højeste potentiale.

Jeg er her for at få dig til at vækste spirituelt., at hæve din vibration og din bevidsthed  Jeg arbejder fuldstændig intuitivt og udfra den forbindelse jeg harl til universel kærlighed og lys som kommer i spil i alle mine sessioner. 

Jeg er her for at fylde min egen krop med bevidsthed og VÆRE det og LEVE det og dermed inspirere andre til at leve deres sandhed. Jeg har en dyb tillid til livet og en bevidsthed om at sindet ikke har et svar men at det istedet er en kropslig fornemmelse, som jeg hjælper til at få frem i dig og guider dig til at mærke. På den måde transformerer vi og frigiver fastlåste følelser og energi fra din krop

 

 "Where there is great love, there are always miracles.

Du er ikke alene. Jeg genkender din smerte. Jeg rummer alt i dig på en omsorgsfuld og kærlig måde. Alle dine følelser og alle dine egenskaber. Så du kan føle dig hel igen. Være det du allerede er. Det du ønsker at være. Alt det du fordømmer, benægter og fortrænger. Det du absolut ikke vil være. Men alligevel allerede er.

Sammen finder vi “gaven”. Dit fulde potentiale. Dine ressourcer. Dine styrker. Håb. Mere kærlighed og større handlekraft. 

Du har allerede alle svarene. Jeg hjælper dig til at skabe bevidsthed og afklaring. Så du kan tage ansvar og se din egen aktie i relationen til dig selv og til andre.

Hvem er du uden facaderne ? Hvad er dine værdier og hvordan efterlever du dem ?

Hvordan bliver du din egen bedste ven ? Autentisk og hel i relationen til dig selv. Og din måde at være i verden på.

bottom of page